Publikacja stanowi raport końcowy z projektu „Poszerzenie Pola Kultury. Diagnoza potencjału sektora kultury w Gdańsku” współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury. Był on realizowany w międzysektorowym partnerstwie przez: Instytut Kultury Miejskiej, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego oraz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Badania były realizowane w 2012 roku.

Treść raportu jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL)

Pobierz raport 

Zobacz materiały dodatkowe.

ikm_logo ibngr_pl_okragle-cmyk-v9logouglogotyp miasta Gdańskamkidn_01_cmyk

2014 © Instytut Kultury Miejskiej. O ile nie stwierdzono inaczej teksty dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska